Loading...
Het congres te Suleimanya 2018-09-16T14:02:39+00:00

Project Description

Het congres te Suleimanya

“Trauma affects everyone”

De organisatie die ons in Koerdistan ondersteunde was de ‘Civil Development Organisation’ een onafhankelijke niet gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk.

Het CDO is opgericht in 1991, en men werkt samen met diverse andere nationale en internationale NGO ’s en onze hulpverleners van PZG ter plekke. Vanuit Nederland werd een en ander georganiseerd in samenwerking met het CoTeam.

In deze tweedaagse scholing ontvingen wij 70 hulpverleners en vrijwilligers vanuit Koerdistan en Noord Syrië.

Team:

CDO: BakhtyarAhmed
PZG Noord Oost Syrie: JawidanKamal Hasan
PZG Ned in samenwerking met het CoTeam: Prof. Dr. Miranda Olff, Drs. Aram Hasan en Gea Beenakker- Schelee.

Het congres programma:

Congresdag 1; 19 juni 2018
Aanwezigen ongeveer 70 (lijst van participanten volgt) het betreft deskundigen uit het veld die vaak in eigen kring ook veel trauma en verlies hebben meegemaakt.

Opening door de burgemeester van Sulimanya en de vertegenwoordiger
van het CDO.

Aram Hasan; welkomstwoord en introductie PTSS

Miranda Olff: keynote: updates of treatment

Bethold Gersons via skype: BEPP

BEPP verenigt bewezen effectieve methoden als psycho-educatie, exposure, brieven schrijven, betekenisverlening en een afscheidsritueel in één behandeling waarmee recht wordt gedaan aan het gehele (trauma-) verwerkingsproces.

Gea Beenakker: introductie NET en ervaringsdeskundige cliënt.

Bij NET staat het levensverhaal van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn gelegd, waarbij de mooie en goede gebeurtenissen of periodes in het leven van de cliënt door een bloem worden gesymboliseerd en de traumatische gebeurtenissen of periodes door een steen. Daarna worden de gebeurtenissen chronologisch gereconstrueerd en doorgewerkt, waarbij imaginaire/narratieve exposure plaatsvindt en de gebeurtenissen in hun context worden besproken.

De deelnemers toonden zich gedurende de hele scholing zeer betrokken en er werden vele vragen gesteld.

Congresdag 2; 20 juni 2018
Dr. Nazir van de Alsulimaiyah university presenteerde de geschiedenis van deze regio.

Dr. Nashmill een voormalig student van Dr. Nazir gaf een lezing over psychosociale hulpverlening in de regio.
Aram Suleiman gaf een lezing over de hulp die geboden wordt op het steunpunt in Royava door PZG.

Wensen voor de toekomst vanuit de deelnemers van het congres:
De hulpverleners vragen in het bijzonder aandacht voor de problematiek rondom het gewelddadige gedrag van de kinderen in deze regio. Er zijn handvatten nodig om met deze problematiek om te gaan.

Dr. Nazir en Dr. Nashmill van de Alsulimaiyah university willen samenwerken met het CoTeam/ PZG voor onderzoek, studentenuitwisseling etc.

Er is een behoefte aan vertaling van bruikbare artikelen over psychoeducatie in het Arabisch.

Er is een wens voor geaccrediteerde methodieken en trainingen die toepasbaar zijn in deze regio.

Supervisie/ intervisie bij het werk van de hulpverleners is een ontbrekende factor in het werk. Hoe zorgen zij goed voor zichzelf?

DRAAG VANDAAG NOG BIJ AAN VERANDERING

Zolang oorlogstrauma’s bestaan, is wederopbouw onmogelijk. Het kost niet veel om één leven te veranderen. Doneer vandaag nog en help me het verschil te maken voor de slechtoffers in Syrië.

DONEER NU