Loading...
Over ons 2018-09-16T13:56:40+00:00

VEILIGHEID EN VOORUITZICHT VOOR IEDEREEN

Psychiaters Zonder Grenzen biedt basale psychische ondersteuning aan de getroffenen van de oorlog in Syrië en Noord-Irak. Dit doen we door de inzet van onze lokale medewerkers die beschikken over de benodigde kennis en achtergrond van psychotrauma. Op deze manier kunnen zij een passende zorg bieden aan de mensen ter plaatse die kampen met de gevolgen van traumatische ervaringen.

Wij geloven dat kennis van de achtergrond en wederzijds vertrouwen de allerbelangrijkste voorwaarden zijn voor het welslagen van de hulp. En met het opbouwen van vertrouwen kun je volgens ons het beste al tijdens de oorlog beginnen. Een belangrijke bevestiging in dat vertrouwen is dat we toestemming hebben gekregen van het lokale bestuur om ons in Syrië als NGO te vestigen. De lokale gemeenschap stelde ons ook een geschikte ruimte ter beschikking, van waaruit we met een team van tien enthousiaste vrijwilligers hard aan het werk zijn.

Ondanks alles wat wij in de afgelopen vijf jaar als PZG gedaan hebben denk ik dat er nog veel meer kan. Daarom is het opleiden van mensen die mijn werk kunnen voortzetten en de kennis delen en overdragen van het grootste belang
Dr Aram Hasan • Voorzitter

HET TEAM

Op 25-5-2012 werd Psychiaters Zonder Grenzen opgericht op initiatief van Drs Aram Hasan en in samenwerking met Gea Beenakker, Tjeerd Zaaijer en Ton Teunissen.

Drs Aram Hasan

Aram is psychiater en afkomstig uit Syrië en is sinds 2012 als traumaspecialist werkzaam bij Stichting centrum 45/ ARQ Psychotrauma Expert Groep. Via War Trauma Foundation is hij Middle East Advisor en verzorgde hij trainingen in Koerdistan, Noord-Irak en Oekraïne. Hij is de oprichter en voorzitter van de Stichting Psychiaters Zonder Grenzen. Tevens is hij oprichter van het Aram Hasan CoTeam. Met het CoTeam deelt hij zijn expertise rondom de behandeling en diagnostiek bij vluchtelingen zowel in het binnenland als de omringende landen.

www.aramhasan.com

Tjeerd Zaaijer

Na zijn studie Nederlandse Taal en Letterkunde met als bijvak Bedrijfseconomie in Leiden, had Tjeerd diverse banen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Zijn laatste functie was Hoofd Externe Communicatie bij het Havenbedrijf Rotterdam. Sinds ruim vijftien jaar werkt hij voor zijn eigen communicatieadviesbureau ‘Proces Verbaal’ en beschikt hij over wat meer ‘vrije’ tijd om zich ook voor sociaal-maatschappelijke zaken in te zetten. In 2000 maakte hij als docent Nt2 voor hogeropgeleide vluchtelingen kennis met Aram Hasan. Sindsdien heeft zich tussen hen een sterke vriendschap ontwikkeld en is Tjeerds betrokkenheid bij de vluchtelingenproblematiek sterk gegroeid, mede door zijn bezoeken aan het crisisgebied. Met Aram en Gea heeft Tjeerd in 2012 Stichting Psychiaters zonder Grenzen opgericht. Op bescheiden wijze hopen zij met de stichting een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het lenigen van de immense nood in het gebied van de ‘vruchtbare halve maan’, waar ooit de beschaving begon.

Gea Beenakker

Gea is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en is sinds 2000 werkzaam bij Stichting centrum 45 / ARQ Psychotrauma als behandelaar van getraumatiseerde vluchtelingen en docent traumabehandeling. In haar dagelijkse praktijk wordt zij geconfronteerd met de psychosociale problematiek van vluchtelingen in Nederland. Door haar cliënten is zij zich bewust geworden op het taboe van het ervaren van psychische klachten in de landen van herkomst. Het zijn dan ook haar cliënten en haar collega Aram die haar hebben gemotiveerd hebben om Stichting Psychiaters Zonder Grenzen mede op te richten en op deze wijze kennis en ervaring uit te wisselen over de effecten van traumatische ervaringen en behandelmogelijkheden.

Adviseurs

Jorin Blokland

Jorin Blokland werkt als psycholoog en onderzoeksassistent bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland. Hier is zij vooral betrokken bij de behandeling van vluchtelingen (traumatherapie met o.a. exposure, NET, CGT) en werkt zij mee aan diverse onderzoeken op het gebied van psychotrauma. Jorin heeft voor korte periodes gewerkt in The Jungle in Frankrijk (2015), op Kos (2015), op Lesbos (2015 en 2016) en in Jordanië (2016) bij de acute hulp aan vluchtelingen ter plaatse. Daarnaast is zij betrokken bij het werk van een lokale NGO in Libanon, waar zij enkele maanden als psycholoog onder getraumatiseerde vluchtelingen heeft gewerkt (2017). Zij was daar verantwoordelijk voor de traumaverwerking en de training van lokale hulpverleners. Jorin heeft een grote liefde voor het Midden-Oosten en vluchtelingen wereldwijd en ziet daarin een belangrijke taak voor Psychiaters Zonder Grenzen.

Erelid

Berthold Gersons
Berthold Gersons
Berthold Gersons is emeritus hoogleraar psychiatrie van het AMC en de Universiteit van Amsterdam, en daarvoor hoogleraar sociale psychiatrie bij het UMC en de Universiteit Utrecht. Tot 2017 was hij als senior wetenschappelijk adviseur verbonden aan Arq Psychotrauma Expert Groep en Stichting Centrum ’45. Op het gebied van psychotrauma heeft hij zijn sporen verdiend. Hij heeft de Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) ontwikkeld welke nu in veel landen wordt toegepast. Hij was als adviseur betrokken bij de nasleep van grote rampen in Nederland, en nog steeds met betrekking tot de MH17 ramp. Zowel voor defensie als voor de Nationale politie heeft hij Blauwdrukken gemaakt voor de mentale zorg. Daarnaast is hij adviseur van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) ten aanzien van bedreigde en beveiligde politici. .

Hij maakte deel uit van de redactie van het Journal of Traumatic Stress, van het bestuur van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) en van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), waarvan hij van 2005 tot 2007 president was.  Van 2006 tot 2009 was hij voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP). Vanaf 2005 was hij tevens verbonden aan de Psychotrauma Masters opleiding van de Universiteit van Zurich. Hij geeft in binnen- en buitenland trainingen in BEPP en behandelde zelf patiënten met PTSS. Hij heeft zo’n 250 Nederlandse en internationale publicaties op zijn naam staan.

Hij is voor dr Aram Hasan een mentor geworden, die hij ondersteunt met zijn kennis en ervaring in de hoop dat dit van nut is voor de gebieden waar dr Hasan en zijn team probeert mensen te helpen.

Vrijwilligers (evenementen)

Elmeira Kruger
Leila Samoyan
Katelijne van Dijk

Trainers

Anne van den Ouwelant
Andjanie Bahorie

PSYCHOSOCIALE HULP

In samenwerking met lokale hulpverleners ontwikkelen wij psychosociale educatie- en behandelprogramma’s en diagnostiek voor volwassenen, kinderen en gezinnen. Veelal hebben zij blootgestaan aan oorlogsgeweld, seksueel geweld, huiselijk geweld en discriminatie.

TRAINING

Wij trainen Syrische hulpverleners in psychosociale diagnostiek en behandeling, passend binnen de Syrische context ongeacht ras, religie, geslacht, nationaliteit, politieke achtergrond of etniciteit. Dit doen wij al 5 jaar, vanaf het begin van het conflict, vanuit ons steunpunt in Noord-Oost Syrië.

COACHING

De hulpverleners waar wij vanuit ons steunpunt mee in contact staan verlenen de slachtoffers zorg onder minimale omstandigheden. Zeer regelmatig onderhouden we via Skype en social media contact en geven we advies voor hulp aan patiënten, vrouwen en kinderen met complexe problematiek.

DRAAG VANDAAG NOG BIJ AAN VERANDERING

Zolang oorlogstrauma’s bestaan, is wederopbouw onmogelijk. Het kost niet veel om één leven te veranderen. Doneer vandaag nog en help mee het verschil te maken voor de slechtoffers in Syrië.

DONEER NU