Jaarverslag

Jaarverslag 2017-08-01T21:15:22+00:00

U kunt ons Jaarverslag downloaden via deze link (PDF)

Jaarverslag Psychiaters zonder grenzen 2016

Inleiding:

’Stichting Psychiaters zonder grenzen’ is in 2012 opgericht als ‘Foundation for improving Mental Health Care in post-conflict areas and after natural disasters, for rehabilitation, for re-socialization and for human rights in the Middle East’. De stichting geeft hulp vanuit Europa in het Midden-Oosten (het vroegere Mesopotamië) en heeft tot doel het bevorderen van met name psychotraumatologische diagnostisering en behandeling ter plaatse.

De Stichting richt zich op de bevordering van de behandeling van medemensen in het Midden-Oosten (zoals Syrië en Noord-Irak), die aangedaan zijn door de schokkende gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt. De getroffenen realiseren zich aanvankelijk hun trauma niet, waardoor onopgemerkt veel levensvreugde verloren gaat, zowel voor henzelf als voor hun partner en hun kinderen. Dit leidt tot grove individuele en ook maatschappelijke schade. Wij leveren hen support.

In – en na – crisissituaties is het verlenen van psychosociale hulp aan mensen met acute en chronische trauma’s een verwaarloosd onderwerp. Naar onze mening komt deze specifieke hulpverlening, als onderdeel van de totale hulpverlening, met name in het Midden-Oosten bij de bestaande organisaties nog onvoldoende uit de verf.

Vanaf het begin van de oprichting staat het bieden van steun en het opbouwen van vertrouwen aan hulpverleners in het conflictgebied in Syrië centraal. Belangrijk is dat de hulpverleners ter plekke niet worden vergeten. Onze belangrijkste droom:

“Dromen van hulpverlenen in Syrië”

17-11-2012: is het steunpunt in Syrië in Quamishli geopend: wij bieden de hulpverleners die bij dit steunpunt betrokken zijn ondersteuning, kennis en noodhulp.

Vanaf 2012 bieden we training aan hulpverleners in Zuid Oost Turkije en Kurdistan die in de kampen werken met Yezidi vluchtelingen en andere vluchtelingen vanuit Syrië. Zonder de ondersteuning van Psychiaters zonder grenzen zouden de hulpverleners hun situatie als hulpverleners als uitzichtloos beschouwen en konden zij geen begrip op brengen voor de psychische klachten van de vluchtelingen.
Aram Hasan biedt psycho educatie televisie programma’s in de eigen taal om het stigma van het hebben van psychische klachten te doorbreken.

Een belangrijk doel bij de training is dat de hulpverleners door ondersteuning het werk onder de uiterst moeilijke omstandigheden langer kunnen volhouden en niet uitgeblust raken. Dit gebeurt o.a. door het vergroten van kennis op maat en het bieden van handvaten welke bruikbaar zijn in het dagelijkse werk. We bieden tevens de mogelijkheid aan de hulpverleners dat zij na de training in staat zijn de opgedane kennis en ervaring te kunnen verspreiden.

Tevens geven wij lezingen op universiteiten in Nederland op televisie, scholen en kerken om het draagvlak in Nederland voor de problematiek van de vluchtelingen vanuit Syrië te vergroten.

Regelmatig geeft Aram Hasan interviews en schrijft artikelen in de gerenommeerde kranten.
Voor trainingen ontwikkelen we eigen methoden en psycho educatie materialen.

Activiteiten/ resultaten 2016

Reis Kurdistan oktober 2016: bezoek Aram Hasan aan de hulpverleners ter plekke met aandacht voor de behoeftes van de hulpverleners betreffende het steunpunt.

Vanwege de staatsgreep in Turkije in juli 2016 en de daarna uitgeroepen noodtoestand in Zuid Oost Turkije was het voor dit jaar onmogelijk de hulpverleners ter plekke te ondersteunen.

Lezingen:

23 -01- 2016 Lezing IMFSA te Leiden; Gea Beenakker
22 -04 – 2016 Symposium humanitair oorlogsrecht rode kruis studentendesk “Hoe hor’t het eigenlijk”; Gea Beenakker
03 -05 – 2016 1 mei lezing PVDA Wassenaar “Eerste opvang kan lot vluchtelingen bepalen” Aram Hasan en Gea Beenakker
23 -06- 2016 Training hulpverleners COMPASS GGZ Aram Hasan en Gea Beenakker
16 -09- 2016 Congres NVRG “Insluiten en uitsluiten” Aram Hasan
25 -09-2016 Presentatie in de buurtkerk Noordwijk; Gea Beenakker
23 -11-2106 Congres “Geweld versus rechten van het kind” Eindhoven Aram Hasan

Publicaties en media:

23 -01 – 2016: Interview “De tijd”: door Aram Hasan; “Keulen heeft mij niet verrast”
04 -02 – 2016: Trouw bijlage: Interview “Aram Hasan Trauma Expert”
11- 03- 2016: Trouw: “Angst, waan, woede in het westen.”
01 -05-2016 Publicatie boek “Vluchten hoeft niet meer” door Joost Devriessere en Jessica Dobbelaere met een bijdrage van Aram Hasan
26 – 6- 2016 Aram Hasan Interview NPO 2
31 -08-2016 Interview “Nieuw Wij”: “Donkere dagen in een klein kamertje frustreert mij enorm”
25 -11- 2016 Interview Reformatorisch dagblad “Dromen van hulpverlenen in Syrië”

Ontwikkeling van Psycho educatie materialen:

Realisatie psycho film over PTSS in het Arabisch ten behoeve van de patiënten.

Verslaglegging/ bewijzen

Van elk project plaatsen we foto’s en informatie op de website en op Facebook.

Coördinatie van het steunpunt

De stichting Psychiaters zonder grenzen heeft in Kudistan/ Noord oost Syrië een betrouwbare contactpersoon, Jawidan Kamal Hasan, die verantwoordelijk is voor de identificatie van projecten en de controle van de uitvoering.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Dja bestond in 2015 uit vier personen:
Aram Hasan voorzitter
Tjeerd Zaaijer communicatie
Ton Theunissen Fondsen(passief lid)
Gea Beenakker penningmeester
De leden doen het werk op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoedingen.

Financiële steun:

Rotary Sloterdijk
Kerken
Individuele giften
Er is nog geen fonds geworven